Fanpage

Truy cập trang

Hệ thống boss tại Shaiya Legend
Home> Hệ thống boss tại Shaiya Legend
Tên Boss Thời điểm Hồi sinh Dự kiến
Nữ Hoàng Edda ... ... 20h tối T3/T5/T7
Kimuraku 25/01/2020 22:35:54 18 giờ 1580031354000
Thần Dios Exiel 25/01/2020 20:57:51 23 giờ 1580043471000
Dentatus 25/01/2020 21:28:54 24 giờ 1580048934000
Secreta 25/01/2020 21:36:16 24 giờ 1580049376000
Ales 25/01/2020 21:45:54 24 giờ 1580049954000
Lumen 25/01/2020 21:54:45 24 giờ 1580050485000
Hải Tặc Porci 23/01/2020 20:58:03 96 giờ 1580133483000
Hải Tặc Forni 23/01/2020 20:16:46 96 giờ 1580131006000
Hải Tặc 23/01/2020 20:57:36 96 giờ 1580133456000
Hải Tặc Clavi 23/01/2020 20:11:08 96 giờ 1580130668000
Thuyền Trưởng Carui 23/01/2020 20:39:47 96 giờ 1580132387000
Rồng Cổ Đại (AS) 16/01/2020 13:03:38 72 giờ 1579413818000
Rồng Cổ Đại (PN) 30/12/2019 14:39:57 72 giờ 1577950797000
Thoát
Nhập Giftcode Tân Thủ
Shaiya Legend
Ẩn Xuống