Fanpage

Truy cập trang

Hệ thống boss tại Shaiya Legend
Home> Hệ thống boss tại Shaiya Legend
Tên Boss Thời điểm Hồi sinh Dự kiến
Nữ Hoàng Edda ... ... 20h tối mỗi ngày
Kimuraku 18/11/2019 14:30:54 18 giờ 1574127054000
Thần Dios Exiel 18/11/2019 19:08:42 23 giờ 1574161722000
Dentatus 18/11/2019 19:04:43 24 giờ 1574165083000
Secreta 18/11/2019 19:12:21 24 giờ 1574165541000
Ales 18/11/2019 19:29:42 24 giờ 1574166582000
Lumen 18/11/2019 19:36:50 24 giờ 1574167010000
Hải Tặc Porci 17/11/2019 19:43:17 96 giờ 1574340197000
Hải Tặc Forni 17/11/2019 19:42:36 96 giờ 1574340156000
Hải Tặc 17/11/2019 19:42:45 96 giờ 1574340165000
Hải Tặc Clavi 17/11/2019 19:37:34 96 giờ 1574339854000
Thuyền Trưởng Carui 17/11/2019 19:34:32 96 giờ 1574339672000
Rồng Cổ Đại (AS) 14/11/2019 11:45:23 72 giờ 1573965923000
Rồng Cổ Đại (PN) 18/11/2019 15:46:13 72 giờ 1574325973000
Thoát
Nhập Giftcode Tân Thủ
Shaiya Legend
Ẩn Xuống