Fanpage

Truy cập trang

Hệ thống boss tại Shaiya Legend
Home> Hệ thống boss tại Shaiya Legend
Tên Boss Thời điểm Hồi sinh Dự kiến
Kimuraku 19/12/2018 03:15:37 18 giờ 1545228937000
Thần Dios Exiel 18/12/2018 16:24:34 23 giờ 1545207874000
Ales 19/12/2018 08:38:02 20 giờ 1545255482000
Secreta 19/12/2018 07:46:28 20 giờ 1545252388000
Dentatus 19/12/2018 07:22:03 20 giờ 1545250923000
Lumen 19/12/2018 08:12:13 20 giờ 1545253933000
Hải Tặc Porci 16/12/2018 19:19:15 96 giờ 1545308355000
Hải Tặc Forni 16/12/2018 19:17:21 96 giờ 1545308241000
Hải Tặc 16/12/2018 19:20:25 96 giờ 1545308425000
Hải Tặc Clavi 16/12/2018 19:13:28 96 giờ 1545308008000
Thuyền Trưởng Carui 16/12/2018 19:10:35 96 giờ 1545307835000
Phù Thủy Băng Giá 19/12/2018 08:27:47 10 giờ 1545218867000
Thiên Thần Sa Ngã 19/12/2018 08:27:15 10 giờ 1545218835000
Rồng Cổ Đại (AS) 18/12/2018 22:29:14 24 giờ 1545233354000
Rồng Cổ Đại (PN) 18/12/2018 23:47:59 24 giờ 1545238079000
Thoát
Nhập Giftcode Tân Thủ
Shaiya Legend
Ẩn Xuống