Fanpage

Truy cập trang

Hệ thống boss tại Shaiya Legend
Home> Hệ thống boss tại Shaiya Legend
Tên Boss Thời điểm Hồi sinh Dự kiến
Kimuraku 18/02/2019 09:28:56 18 giờ 1550521736000
Thần Dios Exiel 18/02/2019 16:54:21 23 giờ 1550566461000
Ales 18/02/2019 14:40:18 20 giờ 1550547618000
Secreta 18/02/2019 11:16:13 20 giờ 1550535373000
Dentatus 18/02/2019 13:25:23 20 giờ 1550543123000
Lumen 18/02/2019 10:09:37 20 giờ 1550531377000
Hải Tặc Porci 16/02/2019 19:53:27 96 giờ 1550667207000
Hải Tặc Forni 16/02/2019 19:55:12 96 giờ 1550667312000
Hải Tặc 16/02/2019 19:51:21 96 giờ 1550667081000
Hải Tặc Clavi 16/02/2019 19:47:51 96 giờ 1550666871000
Thuyền Trưởng Carui 16/02/2019 19:44:24 96 giờ 1550666664000
Phù Thủy Băng Giá 18/02/2019 17:02:48 10 giờ 1550520168000
Thiên Thần Sa Ngã 18/02/2019 12:58:35 10 giờ 1550505515000
Rồng Cổ Đại (AS) 18/02/2019 10:36:49 24 giờ 1550547409000
Rồng Cổ Đại (PN) 10/02/2019 19:43:33 24 giờ 1549889013000
Thoát
Nhập Giftcode Tân Thủ
Shaiya Legend
Ẩn Xuống