Fanpage

Truy cập trang

Hệ thống boss tại Shaiya Legend
Home> Hệ thống boss tại Shaiya Legend
Tên Boss Thời điểm Hồi sinh Dự kiến
Nữ Hoàng Edda ... ... 20h tối mỗi ngày
Kimuraku 15/10/2019 09:06:12 18 giờ 1571169972000
Thần Dios Exiel 15/10/2019 19:07:36 23 giờ 1571224056000
Dentatus 15/10/2019 20:48:48 24 giờ 1571233728000
Secreta 15/10/2019 20:52:42 24 giờ 1571233962000
Ales 15/10/2019 20:59:01 24 giờ 1571234341000
Lumen 15/10/2019 21:04:18 24 giờ 1571234658000
Hải Tặc Porci 13/10/2019 19:38:38 96 giờ 1571315918000
Hải Tặc Forni 13/10/2019 19:38:52 96 giờ 1571315932000
Hải Tặc 13/10/2019 19:38:16 96 giờ 1571315896000
Hải Tặc Clavi 13/10/2019 19:44:33 96 giờ 1571316273000
Thuyền Trưởng Carui 13/10/2019 19:41:26 96 giờ 1571316086000
Rồng Cổ Đại (AS) 07/10/2019 22:14:46 72 giờ 1570720486000
Rồng Cổ Đại (PN) 13/10/2019 23:01:31 72 giờ 1571241691000
Thoát
Nhập Giftcode Tân Thủ
Shaiya Legend
Ẩn Xuống