Fanpage

Truy cập trang

Hệ thống boss tại Shaiya Legend
Home> Hệ thống boss tại Shaiya Legend
Tên Boss Thời điểm Hồi sinh Dự kiến
Pixie 19/07/2019 08:06:18 15 giờ 1563552378000
Kimuraku 18/07/2019 16:34:23 18 giờ 1563507263000
Thần Dios Exiel 18/07/2019 17:22:28 23 giờ 1563528148000
Hậu duệ Bawii 18/07/2019 21:08:02 24 giờ 1563545282000
Dentatus 18/07/2019 21:28:14 24 giờ 1563546494000
Secreta 18/07/2019 21:33:10 24 giờ 1563546790000
Ales 18/07/2019 21:37:54 24 giờ 1563547074000
Lumen 18/07/2019 21:42:46 24 giờ 1563547366000
Hải Tặc Porci 18/07/2019 20:20:47 96 giờ 1563801647000
Hải Tặc Forni 18/07/2019 19:56:47 96 giờ 1563800207000
Hải Tặc 18/07/2019 19:17:39 96 giờ 1563797859000
Hải Tặc Clavi 18/07/2019 20:29:54 96 giờ 1563802194000
Thuyền Trưởng Carui 18/07/2019 19:53:06 96 giờ 1563799986000
Rồng Cổ Đại (AS) 19/07/2019 00:15:28 24 giờ 1563556528000
Rồng Cổ Đại (PN) 16/07/2019 17:01:27 24 giờ 1563357687000
Cloron 18/07/2019 19:13:05 12 giờ 1563495185000
Fantasma 03/07/2019 21:39:09 12 giờ 1562207949000
Chúa Tể Rồng 03/07/2019 23:41:15 72 giờ 1562431275000
Rồng Địa Ngục 16/06/2019 12:19:41 72 giờ 1560921581000
Thoát
Nhập Giftcode Tân Thủ
Shaiya Legend
Ẩn Xuống