Fanpage

Truy cập trang

Hệ thống boss tại Shaiya Legend
Home> Hệ thống boss tại Shaiya Legend
Ghi chú:
- Túi Thần Bí: bao gồm: Đá Tái Tạo, Quyền Năng Misstra, Thần Lực Cyerlic.

*** Cập nhật lại hệ thống boss mới tính từ 19h00 ngày 16/03/2019 ***
(Shaiya Legend đưa tin)
Thoát
Nhập Giftcode Tân Thủ
Shaiya Legend
Ẩn Xuống