Fanpage

Truy cập trang

Chiến tích
Home>Chiến tích

Chiến tích chung

1-15
16-30
31-60
All

Hạng Tên Nhân Vật Nghề Nghiệp Cấp Độ Liên Minh Hội Trạng Thái Bản Đồ Tiêu Diệt Tử Vong Tỉ Lệ Icon
1Ngũ80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá2139926879.85
2Nhất80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá1493630648.81
3iCáCơm80Phẫn Nộ
Champion
OnlineChợ Đấu Giá1400637837.05
4Ryn80Phẫn Nộ
Champion
OfflineChợ Đấu Giá1315474177.76
5Jane80Phẫn Nộ
SuperChicken
OnlineChợ Đấu Giá12772127100.57
6LụcCa80Phẫn Nộ
SuperChicken
OnlineKanos Illium1226520759.25
7zKhôi80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá1212634335.35
8Asus80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá1203926463.04
9iPhoneX80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá1202829414.76
10BảoZôĐịt80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá1187321056.54
11zMẹThiênHạz80Phẫn Nộ
Legendary
OnlineChợ Đấu Giá1175031037.90
12Zens80Phẫn Nộ
Champion
OfflineChợ Đấu Giá1166230737.99
13OHaY80Phẫn Nộ
Legendary
OfflineChợ Đấu Giá1158876152.47
14iĐại80Phẫn Nộ
Legendary
OfflineChợ Đấu Giá1147133334.45
15NhịCa80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá1136193122.16
16WARLIKE79Phẫn Nộ
Champion
OfflineTổng Đàn1037981297.38
17GTO80Phẫn Nộ
Legendary
OfflineChợ Đấu Giá1028914869.52
18Fuka80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá1024213575.87
19oSeagate80Ánh Sáng
GodOfWar
OnlineChợ Đấu Giá952421145.14
20zSicario80Phẫn Nộ
Legendary
OfflineChợ Đấu Giá940720146.80
21TâmAnh80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá932950186.58
22LăngThiên80Phẫn Nộ
Legendary
OfflineChợ Đấu Giá907860151.30
23LaHánĐẩyXeBò80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá897823039.03
24Alice80Phẫn Nộ
Champion
OfflineChợ Đấu Giá834160139.02
25SửuNhi80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá833218445.28
 1  2  3  4  5  
 
Thoát
Nhập Giftcode Tân Thủ
Shaiya Legend
Ẩn Xuống