Fanpage

Truy cập trang

Chiến tích
Home>Chiến tích

Chiến tích chung

1-15
16-30
31-60
All

Hạng Tên Nhân Vật Nghề Nghiệp Cấp Độ Liên Minh Hội Trạng Thái Bản Đồ Tiêu Diệt Tử Vong Tỉ Lệ Icon
1Ốc70Ánh Sáng
OneHit
OfflineKanos Illium14125227.15
2Computer70Phẫn Nộ
GodOfWar
OfflineChợ Đấu Giá113311010.30
3NghiệnRượu70Ánh Sáng
KhôngNghèoNữa
OnlineKanos Illium107610510.25
4iKýỨc70Phẫn Nộ
GodOfWar
OfflineKanos Illium9959110.93
5WIS70Ánh Sáng
AngelOfHope
OfflineKanos Illium9916215.98
6Roy70Phẫn Nộ
GodOfWar
OfflineChợ Đấu Giá9303824.47
7JayChuTTC70Ánh Sáng
KhôngNghèoNữa
OfflineKanos Illium8781695.20
8iMriii70Ánh Sáng
KhôngNghèoNữa
OfflineChợ Đấu Giá8673723.43
9AppJr70Ánh Sáng
AngelOfHope
OfflineChợ Đấu Giá8595814.81
10Soerin70Ánh Sáng
AngelOfHope
OfflineValdemar Regnum8522337.04
11HăcLong70Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá846939.10
12tapsu70Ánh SángOfflineKanos Illium8326413.00
13NhỏSĩn70Ánh Sáng
KhôngNghèoNữa
OfflineChợ Đấu Giá8282434.50
14SinCT70Ánh Sáng
OneHit
OfflineChợ Đấu Giá8206213.23
15Shaiya70Ánh Sáng
OneHit
OnlineKanos Illium818909.09
16HOKAGE70Phẫn Nộ
Undead
OfflineChợ Đấu Giá8113126.16
17RAK70Phẫn Nộ
Undead
OfflineKanos Illium7603025.33
18KệTao70Ánh Sáng
AngelOfHope
OfflineChợ Đấu Giá7384915.06
19TOTEP70Phẫn Nộ
Undead
OfflineKanos Illium724809.05
20MySói70Phẫn Nộ
Undead
OfflineChợ Đấu Giá6913718.68
21Seagate70Phẫn Nộ
GodOfWar
OfflineChợ Đấu Giá6902231.36
22JokerX70Phẫn Nộ
GodOfWar
OfflineChợ Đấu Giá6855013.70
23iTũnX70Phẫn Nộ
LegendNeverDie
OfflineChợ Đấu Giá6675711.70
24KhôiJAV70Phẫn Nộ
GodOfWar
OfflineChợ Đấu Giá6215810.71
25XeBánTáo70Phẫn Nộ
LegendNeverDie
OfflineKanos Illium617807.71
 1  2  3  4  5  
 
Thoát
Nhập Giftcode Tân Thủ
Shaiya Legend
Ẩn Xuống