Fanpage

Truy cập trang

Chiến tích
Home>Chiến tích

Chiến tích chung

1-15
16-30
31-60
All

Hạng Tên Nhân Vật Nghề Nghiệp Cấp Độ Liên Minh Hội Trạng Thái Bản Đồ Tiêu Diệt Tử Vong Tỉ Lệ Icon
1ThầyGiáoDơ80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá1684838943.31
2CảnhSoáiCa80Phẫn Nộ
Mercenary
OfflineChợ Đấu Giá1614850032.30
3Ryn80Phẫn Nộ
Champion
OfflineChợ Đấu Giá14504100145.04
4ThầyGíaoTâmLý80Phẫn Nộ
EternityPower
OfflineChợ Đấu Giá1445427652.37
5Lùn80Phẫn Nộ
Mercenary
OfflineChợ Đấu Giá1418618078.81
6zKhôi80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá1408842732.99
7iRayleigh80Phẫn Nộ
EternityPower
OfflineChợ Đấu Giá1403568020.64
8Zens80Phẫn Nộ
Champion
OfflineChợ Đấu Giá1359341732.60
9TheseusZ80Phẫn Nộ
EternityPower
OfflineChợ Đấu Giá13444127105.86
10Asus80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá1302128465.04
11OHaY80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá1235485145.34
12SMN80Phẫn Nộ
ViDiệu
OfflineChợ Đấu Giá1228446726.30
13iPhoneX80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá1210930403.63
14Pagani80Ánh Sáng
Twins
OfflineChợ Đấu Giá1197626245.71
15BốBo80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá1192319561.14
16BảoZôĐịt80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá1188221854.50
17zSicario80Phẫn Nộ
EternityPower
OfflineCaelum Sacra1089529536.93
18Fuka80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá1069614275.32
19Harold80Ánh Sáng
ChiếnHữu
OfflineChợ Đấu Giá10500010500
20WARLIKE79Phẫn Nộ
Champion
OfflineChợ Đấu Giá1042681303.25
21NhấtCa80Ánh Sáng
ChiếnHữu
OfflineChợ Đấu Giá1007291119.11
22Howard80Ánh Sáng
ChiếnHữu
OfflineChợ Đấu Giá980009800
23LaHánĐẩyXeBò80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá974826536.78
24TâmAnh80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineThảo Nguyên970755176.49
25LăngThiên80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá956562154.27
 1  2  3  4  5  
 
Thoát
Nhập Giftcode Tân Thủ
Shaiya Legend
Ẩn Xuống