Tải game
Các chiến binh vui lòng chỉ tải một trong các phiên bản dưới đây để tham gia game:
Tập tin Nội dung Dung lượng Link(s)
Client Fshare Link Fshare (Update 23/12/17) 1,6GB
Client Google Driver Link Google Driver (Update 23/12/17) 1,6GB

Đăng Nhập

Tài khoản:

Mật khẩu:


Bạn chưa có tài khoản ?       Bạn quên mật khẩu ?
Máy chủ
 Máy chủ đang: Đang bảo trì
 Chiến Tích: x2
Thông Tin Máy Chủ
 Tên máy chủ: Shaiya Legend
 Phiên bản: Chương V - Thánh Tích Phục Hận
 Điểm EXP: x50
Facebook