Có thể bạn chưa biết?

Trang phục CẤP ĐỘ 69Trang phục CẤP ĐỘ 70HUÂN CHƯƠNG CHIẾN CÔNGĐÁ HUYỀN VŨTINH THỂ HUYỀN VŨ

Đăng Nhập

Tài khoản:

Mật khẩu:


Bạn chưa có tài khoản ?       Bạn quên mật khẩu ?
Máy chủ
 Máy chủ đang: Đang mở
 Chiến Tích: x2
Thông Tin Máy Chủ
 Tên máy chủ: Shaiya Legend
 Phiên bản: Chương V - Thánh Tích Phục Hận
 Điểm EXP: x50
Facebook