Fanpage

Truy cập trang

Chiến tích
Home>Chiến tích

Chiến tích chung

1-15
16-30
31-60
All

Hạng Tên Nhân Vật Nghề Nghiệp Cấp Độ Liên Minh Hội Trạng Thái Bản Đồ Tiêu Diệt Tử Vong Tỉ Lệ Icon
1ThầyGiáoDơ80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá1684838943.31
2CảnhSoáiCa80Phẫn Nộ
Mercenary
OfflineKanos Illium1612750032.25
3ThầyGíaoTâmLý80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá1428726254.53
4Lùn80Phẫn Nộ
Mercenary
OfflineKanos Illium1418018078.78
5zKhôi80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá1408842732.99
6Ryn80Phẫn Nộ
Champion
OfflineCryptic Throne1384279175.22
7Zens80Phẫn Nộ
Champion
OfflineChợ Đấu Giá1345640233.47
8TheseusZ80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá13181112117.69
9iRayleigh80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá1315247427.75
10Asus80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá1302128465.04
11OHaY80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá1235485145.34
12iPhoneX80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineKanos Illium1210930403.63
13BốBo80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá1192319561.14
14BảoZôĐịt80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá1188221854.50
15iNV80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá1181435633.19
16Pagani80Ánh Sáng
Twins
OnlineKanos Illium1104723846.42
17zSicario80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá1084927040.18
18Fuka80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá1069614275.32
19WARLIKE79Phẫn Nộ
Champion
OfflineChợ Đấu Giá1042681303.25
20LaHánĐẩyXeBò80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá974826536.78
21TâmAnh80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineThảo Nguyên970755176.49
22LăngThiên80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá956562154.27
23Alice80Phẫn Nộ
Champion
OfflineChợ Đấu Giá928474125.46
24SMN80Ánh Sáng
TheFear
OfflineChợ Đấu Giá890856615.74
25zFox80Phẫn NộOfflineD-Water861659146.03
 1  2  3  4  5  
 
Thoát
Nhập Giftcode Tân Thủ
Shaiya Legend
Ẩn Xuống