Fanpage

Truy cập trang

Chiến tích
Home>Chiến tích

Chiến tích chung

1-15
16-30
31-60
All

Hạng Tên Nhân Vật Nghề Nghiệp Cấp Độ Liên Minh Hội Trạng Thái Bản Đồ Tiêu Diệt Tử Vong Tỉ Lệ Icon
1ThầyGiáoDơ80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá1684838943.31
2CảnhSoáiCa80Phẫn Nộ
Mercenary
OfflineChợ Đấu Giá1614850032.30
3Ryn80Phẫn Nộ
Champion
OfflineChợ Đấu Giá14567106137.42
4ThầyGíaoTâmLý80Phẫn Nộ
EternityPower
OfflineChợ Đấu Giá1445527752.18
5Lùn80Phẫn Nộ
Mercenary
OfflineChợ Đấu Giá1418618078.81
6iRayleigh80Phẫn Nộ
EternityPower
OnlineChợ Đấu Giá1417273719.23
7zKhôi80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá1408842732.99
8Zens80Phẫn Nộ
Champion
OfflineChợ Đấu Giá1365042632.04
9TheseusZ80Phẫn Nộ
EternityPower
OnlineChợ Đấu Giá13509133101.57
10Asus80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá1302128465.04
11OHaY80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá1235485145.34
12SMN80Phẫn Nộ
ViDiệu
OfflineChợ Đấu Giá1228546726.31
13iPhoneX80Phẫn Nộ
EternityPower
OfflineChợ Đấu Giá1210930403.63
14Pagani80Ánh Sáng
Twins
OfflineChợ Đấu Giá1204526645.28
15BốBo80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá1192319561.14
16BảoZôĐịt80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá1188221854.50
17zSicario80Phẫn Nộ
EternityPower
OfflineCaelum Sacra1089529536.93
18Fuka80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá1069614275.32
19Harold80Ánh Sáng
ChiếnHữu
OfflineChợ Đấu Giá1055622479.82
20WARLIKE79Phẫn Nộ
Champion
OfflineChợ Đấu Giá1042681303.25
21NhấtCa80Ánh Sáng
ChiếnHữu
OfflineChợ Đấu Giá1014429349.79
22Howard80Ánh Sáng
ChiếnHữu
OfflineChợ Đấu Giá980419804.00
23LaHánĐẩyXeBò80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá974826536.78
24TâmAnh80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineThảo Nguyên970755176.49
25LăngThiên80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá956562154.27
 1  2  3  4  5  
 
Thoát
Nhập Giftcode Tân Thủ
Shaiya Legend
Ẩn Xuống