Fanpage

Truy cập trang

Chiến tích
Home>Chiến tích

Chiến tích chung

1-15
16-30
31-60
All

Hạng Tên Nhân Vật Nghề Nghiệp Cấp Độ Liên Minh Hội Trạng Thái Bản Đồ Tiêu Diệt Tử Vong Tỉ Lệ Icon
1NewYork15Ánh SángOfflineProelium3000300
2PKKQ15Ánh SángOfflineProelium2080208
3STOP15Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá1380138
4SuZuKi15Ánh SángOfflineProelium96096
5zZzThú15Phẫn Nộ
EternityPower
OfflineProelium84421.00
6ConCúnCon15Ánh Sáng
QuáKhứBuồn
OfflineProelium5577.86
7MrTT15Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá5168.50
8Athena15Ánh Sáng
TheLight
OfflineProelium39139.00
9CTMột15Ánh Sáng
TheLight
OfflineChợ Đấu Giá3047.50
10Alicer15Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá28102.80
11RamBo15Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá24124.00
12zWitch15Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá23121.92
13SănN15Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineProelium1844.50
14WAR15Phẫn Nộ
Champion
OfflineChợ Đấu Giá12112.00
15zZzen15Ánh SángOfflineProelium1033.33
16iAxit15Ánh SángOfflineProelium10110.91
17cMrH15Ánh Sáng
TheLight
OfflineProelium9130.69
18ThượngTướng15Phẫn Nộ
Mercenary
OfflineChợ Đấu Giá707
19TOMMY15Phẫn Nộ
Mercenary
OfflineProelium606
20MySói15Phẫn Nộ
Mercenary
OfflineChợ Đấu Giá623.00
21Miracle15Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá670.86
22IIISea15Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá522.50
23BéChịch15Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá404
24TsGiang15Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá404
25TTUB1Phẫn NộOfflineD-Water404
 1  2  3  4  5  
 
Thoát
Nhập Giftcode Tân Thủ
Shaiya Legend
Ẩn Xuống