Fanpage

Truy cập trang

Chiến tích
Home>Chiến tích

Chiến tích chung

1-15
16-30
31-60
All

Hạng Tên Nhân Vật Nghề Nghiệp Cấp Độ Liên Minh Hội Trạng Thái Bản Đồ Tiêu Diệt Tử Vong Tỉ Lệ Icon
1zZzThú15Phẫn NộOfflineProelium60160.00
2ConCúnCon15Ánh Sáng
QuáKhứBuồn
OfflineProelium5569.17
3MrTT15Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá5168.50
4Athena15Ánh Sáng
TheLight
OfflineProelium39139.00
5CTMột15Ánh Sáng
TheLight
OfflineChợ Đấu Giá3047.50
6Alicer15Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá28102.80
7RamBo15Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá24124.00
8SănN15Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineProelium1844.50
9zWitch15Phẫn NộOfflineProelium1553.00
10WAR15Phẫn Nộ
Champion
OfflineProelium12112.00
11cMrH15Ánh Sáng
TheLight
OfflineProelium851.60
12ThượngTướng15Phẫn Nộ
Mercenary
OfflineProelium707
13TOMMY15Phẫn Nộ
Mercenary
OfflineProelium606
14MySói15Phẫn Nộ
Mercenary
OfflineProelium623.00
15Miracle15Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá670.86
16BéChịch15Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá404
17TsGiang15Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá404
18TTUB1Phẫn NộOfflineD-Water404
19iTâyThi15Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá422.00
20zMrB15Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá441.00
21DiệpAnh15Ánh SángOfflineProelium202
22KinhH1Ánh SángOfflineD-Water202
23kotien15Ánh SángOfflineHang Cloron202
24ThuyLong10Phẫn NộOfflineKanos Illium202
25TâmAnhh15Phẫn NộOfflineProelium202
 1  2  3  4  5  
 
Thoát
Nhập Giftcode Tân Thủ
Shaiya Legend
Ẩn Xuống