Fanpage

Truy cập trang

Chiến tích
Home>Chiến tích

Chiến tích chung

1-15
16-30
31-60
All

Hạng Tên Nhân Vật Nghề Nghiệp Cấp Độ Liên Minh Hội Trạng Thái Bản Đồ Tiêu Diệt Tử Vong Tỉ Lệ Icon
1iNgọcTrầm30Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá5696.22
2zZThú30Phẫn Nộ
EternityPower
OfflineCantabilian4085.00
3BôBô30Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá3966.50
4POC30Phẫn Nộ
Champion
OfflineChợ Đấu Giá2492.67
5iPhê30Ánh SángOfflineCantabilian20111.82
6SunGroup30Ánh SángOfflineCantabilian1836.00
7WARF30Phẫn NộOfflineVùng Ranha18181.00
8WéoWèoWeo30Ánh Sáng
Twins
OfflineCantabilian1427.00
9WARz30Phẫn Nộ
Champion
OfflineChợ Đấu Giá1352.60
10NTN30Phẫn NộOfflineCantabilian924.50
11vàngơi30Phẫn NộOfflineCantabilian623.00
12Pía30Phẫn NộOfflineVùng Aidon505
13iMrC30Ánh Sáng
Twins
OfflineChợ Đấu Giá541.25
14zPen30Ánh Sáng
Twins
OfflineCantabilian551.00
15KhócĐiEm30Ánh SángOfflineCantabilian404
16LùnAriesXQ30Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá414.00
17TiểuLongNhi30Ánh Sáng
Twins
OfflineChợ Đấu Giá414.00
18BOZG30Phẫn Nộ
EternityPower
OfflineCantabilian422.00
19BắnTùmlum30Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá422.00
20WOO30Phẫn Nộ
MightyWarriors
OfflineCantabilian370.43
21MollyMoon30Phẫn NộOfflineCantabilian202
22sssss30Ánh SángOfflineCantabilian202
23TamAnh30Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineCantabilian202
24zChấpMộtMắt30Ánh SángOfflineCantabilian202
25TiểuNhaĐầu30Ánh SángOfflineCantabilian212.00
 1  2  3  4  5  
 
Thoát
Nhập Giftcode Tân Thủ
Shaiya Legend
Ẩn Xuống