Fanpage

Truy cập trang

Chiến tích
Home>Chiến tích

Chiến tích chung

1-15
16-30
31-70
All

Hạng Tên Nhân Vật Nghề Nghiệp Cấp Độ Liên Minh Tiêu Diệt Tử Vong Tỉ Lệ Icon
1Andy30Ánh Sáng45045
2xam30Phẫn Nộ27213.50
3Thảo30Ánh Sáng431.33
4levelSMS30Phẫn Nộ4130.31
5She30Ánh Sáng303
6hooligan30Phẫn Nộ202
7SkyIer30Phẫn Nộ202
8sathan30Ánh Sáng2270.07
9Abaddon20Ánh Sáng000
10Abandoned18Phẫn Nộ000
11ADUboss22Ánh Sáng000
12AFC23Ánh Sáng000
13AlexS19Ánh Sáng000
14Alhzm25Ánh Sáng000
15Alius28Ánh Sáng000
16aLèo30Ánh Sáng000
17AMR28Phẫn Nộ000
18Amy30Ánh Sáng000
19Angel30Ánh Sáng000
20AnThư30Ánh Sáng000
21Aphrodites30Ánh Sáng000
22Artchitive26Ánh Sáng000
23Artchitivee26Ánh Sáng000
24Aspirin18Phẫn Nộ000
25Athena30Ánh Sáng000
 1  2  3  4  5  
 
Thoát
Nhập Giftcode Tân Thủ
Shaiya Legend
Ẩn Xuống