Fanpage

Truy cập trang

Chiến tích
Home>Chiến tích

Chiến tích chung

1-15
16-30
31-60
All

Hạng Tên Nhân Vật Nghề Nghiệp Cấp Độ Liên Minh Hội Trạng Thái Bản Đồ Tiêu Diệt Tử Vong Tỉ Lệ Icon
1iNgọcTrầm30Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá5696.22
2BôBô30Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá3966.50
3zZThú30Phẫn NộOfflineCantabilian3356.60
430Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá2546.25
5POC30Phẫn Nộ
Champion
OfflineChợ Đấu Giá2492.67
6iPhê30Ánh SángOfflineCantabilian20111.82
7SunGroup30Ánh SángOfflineCantabilian1836.00
8WARF30Phẫn NộOfflineVùng Ranha18181.00
9WARz30Phẫn Nộ
Champion
OfflineGRB1352.60
10CTBG30Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá12101.20
11NTN30Phẫn NộOfflineCantabilian924.50
12vàngơi30Phẫn NộOfflineCantabilian623.00
13Pía30Phẫn Nộ
Champion
OfflineGRB505
14iMrC30Ánh Sáng
Twins
OfflineChợ Đấu Giá541.25
15qMrH30Ánh Sáng
TheLight
OfflineUnderground Stadium570.71
16KhócĐiEm30Ánh SángOfflineCantabilian404
17LùnAriesXQ30Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá414.00
18TiểuLongNhi30Ánh Sáng
Twins
OfflineChợ Đấu Giá414.00
19WéoWèoWeo30Ánh Sáng
Twins
OfflineCantabilian414.00
20BắnTùmlum30Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá422.00
21HeoBaBy30Ánh SángOfflineCantabilian313.00
22WOO30Phẫn Nộ
MightyWarriors
OfflineCantabilian370.43
23MollyMoon30Phẫn NộOfflineCantabilian202
24sssss30Ánh SángOfflineCantabilian202
25TamAnh30Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineCantabilian202
 1  2  3  4  5  
 
Thoát
Nhập Giftcode Tân Thủ
Shaiya Legend
Ẩn Xuống