Fanpage

Truy cập trang

Chiến tích
Home>Chiến tích

Chiến tích chung

1-15
16-30
31-60
All

Hạng Tên Nhân Vật Nghề Nghiệp Cấp Độ Liên Minh Hội Trạng Thái Bản Đồ Tiêu Diệt Tử Vong Tỉ Lệ Icon
1xam30Phẫn NộOfflineCantabilian27213.50
2Andy30Ánh Sáng
Twins
OfflineChợ Đấu Giá404
3sathan30Ánh SángOfflineCantabilian2270.07
4She30Ánh SángOfflineCantabilian101
5Abaddon20Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá000
6ADUboss21Ánh SángOfflinePhế Tích 000
7AFC23Ánh SángOfflineVùng Pando000
8Alius28Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá000
9aLèo30Ánh Sáng
KhôngNghèoNữa
OfflineCantabilian000
10Amy30Ánh Sáng
HappyLife
OfflineGuild Management Office000
11Angel30Ánh SángOfflineGuild Management Office000
12AnThư30Ánh Sáng
Twins
OfflineGuild Management Office000
13Artchitive26Ánh SángOfflinePhế Tích 000
14Artchitivee26Ánh SángOfflineWillieoseu000
15Aspirin18Phẫn NộOfflineVùng Aidon000
16AyZira23Ánh SángOfflineWillieoseu000
17BangGia30Ánh SángOfflineCantabilian000
18BarXX30Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá000
19Begin30Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá000
20Bella30Ánh Sáng
HappyLife
OfflineGuild Management Office000
21Bloody26Phẫn NộOfflineVùng Aidon000
22BMD30Phẫn Nộ
Family
OfflineChợ Đấu Giá000
23BMT30Phẫn Nộ
Family
OfflineChợ Đấu Giá000
24BoobE17Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá000
25BowCT30Ánh SángOfflineCantabilian000
 1  2  3  4  5  6 
Thoát
Nhập Giftcode Tân Thủ
Shaiya Legend
Ẩn Xuống