Fanpage

Truy cập trang

Chiến tích
Home>Chiến tích

Chiến tích chung

1-15
16-30
31-60
All

Hạng Tên Nhân Vật Nghề Nghiệp Cấp Độ Liên Minh Hội Trạng Thái Bản Đồ Tiêu Diệt Tử Vong Tỉ Lệ Icon
2475iZen80Ánh Sáng
MightyVVarriors
OfflineChợ Đấu Giá070.00
2476NaX80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá070.00
2477tieubao69Ánh Sáng
TheLight
OfflineUnknown070.00
2478llOoOll80Ánh SángOfflineKanos Illium080.00
2479ACC1Phẫn NộOfflineProelium090.00
2480aASCHO1Phẫn NộOfflineProelium0110.00
2481Jan80Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá0110.00
2482FairyTail80Phẫn NộOfflineKanos Illium0120.00
2483Zuu80Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá0140.00
2484Jiôse71Ánh SángOfflineD-Water0160.00
2485AnhTam80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá0300.00
2486iErase80Ánh Sáng
TheLight
OfflineChợ Đấu Giá0590.00
2487GapLaGiet15Phẫn NộOfflineProelium0940.00
2488httttht1Phẫn NộOfflineProelium01400.00
2489ÉT10Phẫn NộOfflineProelium01500.00
2490GIETAS15Phẫn NộOfflineProelium01840.00
 
 96  97  98  99  100 
Thoát
Nhập Giftcode Tân Thủ
Shaiya Legend
Ẩn Xuống