Fanpage

Truy cập trang

Chiến tích
Home>Chiến tích

Chiến tích chung

1-15
16-30
31-60
All

Hạng Tên Nhân Vật Nghề Nghiệp Cấp Độ Liên Minh Hội Trạng Thái Bản Đồ Tiêu Diệt Tử Vong Tỉ Lệ Icon
25LăngThiên80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá956562154.27
26Alice80Phẫn Nộ
Champion
OfflineChợ Đấu Giá928474125.46
27TheFear80Ánh Sáng
TheFear
OfflineChợ Đấu Giá891556715.72
28Lamborghini80Ánh Sáng
Twins
OfflineChợ Đấu Giá86189788.85
29zFox80Phẫn NộOfflineKanos Illium861660143.60
30Cha80Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá85978679.92
31BUGATTI80Ánh Sáng
Twins
OfflineKanos Illium853953715.90
32ThậpTamTiênSi80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá840320441.19
33PiaggoLiberty80Ánh Sáng
Twins
OfflineChợ Đấu Giá835269121.04
34KýƯc80Ánh SángOfflineD-Water808367012.06
35HeraX80Ánh Sáng
QuáKhứBuồn
OfflineCaelum Sacra795878102.03
36RollsRoyce80Ánh Sáng
Twins
OfflineChợ Đấu Giá771954414.19
37TankAmartarr80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá76869382.65
38zToToRoz80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá765135321.67
39Lexus80Ánh Sáng
Twins
OfflineChợ Đấu Giá764429725.74
40ChevRoLet80Ánh Sáng
Twins
OfflineKanos Illium752942417.76
41ĐầuTrọcHaiMái80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá743222433.18
42Hai80Phẫn Nộ
Champion
OfflineChợ Đấu Giá728032122.68
43NatSuX80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá722712756.91
44zRz80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá717861196.33
45Cùi80Phẫn NộOfflineVùng Ranha717620734.67
46VTQ80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá71149376.49
47zZThịNởZz80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineKanos Illium69279076.97
48iThánkNgônkXz80Ánh Sáng
Twins
OfflineChợ Đấu Giá676035618.99
49LãoHòaThượng80Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá671614546.32
50Psyche80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá66937095.61
 1  2  3  4  5  
 
Thoát
Nhập Giftcode Tân Thủ
Shaiya Legend
Ẩn Xuống