Fanpage

Truy cập trang

Chiến tích
Home>Chiến tích

Chiến tích chung

1-15
16-30
31-60
All

Hạng Tên Nhân Vật Nghề Nghiệp Cấp Độ Liên Minh Hội Trạng Thái Bản Đồ Tiêu Diệt Tử Vong Tỉ Lệ Icon
25DâmX70Phẫn Nộ
GodOfWar
OfflineKanos Illium538342412.70
26NatSuX70Phẫn Nộ
GodOfWar
OfflineChợ Đấu Giá53285729.31
27BlackPander70Phẫn Nộ
Family
OfflineChợ Đấu Giá518320125.79
28Meguri70Ánh Sáng
Twins
OfflineChợ Đấu Giá514324620.91
29Ởzzz70Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá50259652.34
30Lazy70Phẫn Nộ
Family
OfflineChợ Đấu Giá498112340.50
31MonsieurT70Phẫn Nộ
GodOfWar
OfflineChợ Đấu Giá486330116.16
32Aurora70Phẫn Nộ
EternityPower
OfflineKanos Illium46456769.33
33RonaIdo70Phẫn Nộ
GodOfWar
OfflineKanos Illium449515628.81
34ThôngAnhĐiEm70Phẫn NộOfflineKanos Illium448541810.73
35Shaiya70Ánh Sáng
OneHit
OfflineChợ Đấu Giá446337012.06
36iSvS70Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá444512735.00
37Xran70Ánh Sáng
KhôngNghèoNữa
OfflineKanos Illium44117658.04
38TuyệtVời70Ánh Sáng
SpiritOfLight
OfflineChợ Đấu Giá430635123.03
39Bạn70Phẫn NộOfflineKanos Illium423517224.62
40LongJAV70Phẫn Nộ
GodOfWar
OfflineKanos Illium421831513.39
41GấuU70Ánh Sáng
KhôngNghèoNữa
OfflineChợ Đấu Giá42145675.25
42General70Phẫn Nộ
Family
OfflineKanos Illium41337045.87
43MìVịtTiềm70Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá40855187.89
44YaMaHa70Ánh Sáng
KhôngNghèoNữa
OfflineChợ Đấu Giá405730613.26
45MộngDu70Phẫn Nộ
GodOfWar
OfflineChợ Đấu Giá404831912.69
46Tanara70Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá395931127.71
47Sam70Phẫn Nộ
Family
OfflineKanos Illium391411534.03
48YukiNeko70Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá384124160.04
49LêBảoBình70Phẫn Nộ
Casĩ
OfflineChợ Đấu Giá381537810.09
50iKýỮc70Phẫn Nộ
GodOfWar
OfflineChợ Đấu Giá380524815.34
 1  2  3  4  5  
 
Thoát
Nhập Giftcode Tân Thủ
Shaiya Legend
Ẩn Xuống