Fanpage

Truy cập trang

Chiến tích
Home>Chiến tích

Chiến tích chung

1-15
16-30
31-60
All

Hạng Tên Nhân Vật Nghề Nghiệp Cấp Độ Liên Minh Hội Trạng Thái Bản Đồ Tiêu Diệt Tử Vong Tỉ Lệ Icon
50Psyche80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá66937095.61
51Warlord80Phẫn Nộ
EternityPower
OnlineKanos Illium643917836.17
52YeYe80Ánh SángOfflineKanos Illium63748376.80
53DươngPhạm80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá631217236.70
54ThánhChỉTới80Ánh Sáng
TheFear
OfflineKanos Illium630810659.51
55iKris80Phẫn Nộ
Legendary
OfflineChợ Đấu Giá623746135.59
56Mây80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá593352114.10
57MộtChaiHaiLít80Phẫn Nộ
Champion
OfflineChợ Đấu Giá592118931.33
58ZombieX80Ánh Sáng
Twins
OfflineChợ Đấu Giá579025822.44
59NEXON80Phẫn NộOfflineUnderground Stadium557611506.91
60AOE80Phẫn NộOfflineKanos Illium55169756.87
61ZipX80Phẫn Nộ
Legendary
OfflineChợ Đấu Giá529215833.49
62zSếp80Ánh Sáng
Twins
OfflineChợ Đấu Giá525715350.47
63Sogeking80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá48236969.90
64OiO80Phẫn Nộ
EternityPower
OnlineChợ Đấu Giá480333914.17
65GiãTừVủKhí80Ánh Sáng
QuáKhứBuồn
OfflineUnderground Stadium472729116.24
66HiệpAnh80Phẫn Nộ
Champion
OfflineChợ Đấu Giá470216328.85
67GhostOfKing80Ánh SángOfflineKanos Illium463011938.91
68Pajero80Ánh Sáng
Twins
OfflineD-Water46207859.23
69HarleyQuinn80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá45759747.16
70NgọcLinhLong80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá428911138.64
71iRed80Ánh Sáng
Twins
OfflineChợ Đấu Giá421134612.17
72Reddy80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá414730138.23
73Bom80Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá414319218.05
74Láo80Phẫn NộOfflineUnderground Stadium413227153.04
75TúUyên80Ánh Sáng
QuáKhứBuồn
OfflineChợ Đấu Giá412310041.23
 1  2  3  4  5  
 
Thoát
Nhập Giftcode Tân Thủ
Shaiya Legend
Ẩn Xuống