Fanpage

Truy cập trang

Chiến tích
Home>Chiến tích

Chiến tích chung

1-15
16-30
31-60
All

Hạng Tên Nhân Vật Nghề Nghiệp Cấp Độ Liên Minh Hội Trạng Thái Bản Đồ Tiêu Diệt Tử Vong Tỉ Lệ Icon
50ThánhChỉTới80Ánh Sáng
TheFear
OfflineChợ Đấu Giá630010162.38
51iKris80Phẫn Nộ
Legendary
OfflineChợ Đấu Giá623746135.59
52Mây80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá593352114.10
53MộtChaiHaiLít80Phẫn Nộ
Champion
OfflineChợ Đấu Giá591718931.31
54NEXON80Phẫn NộOfflineUnderground Stadium557611506.91
55Warlord80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá539713639.68
56ZipX80Phẫn Nộ
Legendary
OfflineChợ Đấu Giá529215833.49
57ZombieX80Ánh Sáng
QuáKhứBuồn
OfflineChợ Đấu Giá516523422.07
58Sogeking80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineKanos Illium48236969.90
59GiãTừVủKhí80Ánh Sáng
QuáKhứBuồn
OfflineUnderground Stadium472729116.24
60HiệpAnh80Phẫn Nộ
Champion
OfflineChợ Đấu Giá470216328.85
61GhostOfKing80Ánh SángOfflineKanos Illium463011938.91
62Pajero80Ánh Sáng
Twins
OfflineChợ Đấu Giá46207859.23
63HarleyQuinn80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá45759747.16
64OiO80Phẫn NộOnlineChợ Đấu Giá445229914.89
65NgọcLinhLong80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá428911138.64
66Reddy80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá414730138.23
67Láo80Phẫn NộOfflineUnderground Stadium413227153.04
68iiSeagate80Ánh SángOnlineChợ Đấu Giá406823717.16
69iGoogleX80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá406335511.45
70TúUyên80Ánh Sáng
QuáKhứBuồn
OfflineCaelum Sacra39898149.25
71MộngSiêuNhân80Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá397818421.62
72iRed80Ánh Sáng
Twins
OfflineChợ Đấu Giá396132812.08
73MrĐz80Ánh Sáng
TheLight
OfflineThảo Nguyên39525816.80
74One80Ánh Sáng
HuyềnThoại
OfflineKanos Illium393336210.86
75BuồnKhôngEm80Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá386034711.12
 1  2  3  4  5  
 
Thoát
Nhập Giftcode Tân Thủ
Shaiya Legend
Ẩn Xuống