Fanpage

Truy cập trang

Chiến tích
Home>Chiến tích

Chiến tích chung

1-15
16-30
31-60
All

Hạng Tên Nhân Vật Nghề Nghiệp Cấp Độ Liên Minh Hội Trạng Thái Bản Đồ Tiêu Diệt Tử Vong Tỉ Lệ Icon
75BuồnKhôngEm80Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá386034711.12
76PéGió80Phẫn Nộ
Legendary
OfflineChợ Đấu Giá375526144.42
77ĐạiĐại80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá374612130.96
78xxx80Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá370213926.63
79LãoĐại80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá369428131.93
80NgọcDiệp80Phẫn NộOfflineCaelum Sacra36476060.78
81BảoNgọc80Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá35435564.42
82MrBin80Ánh Sáng
TheLight
OfflineChợ Đấu Giá351911231.42
83Jiren80Phẫn Nộ
Champion
OfflineChợ Đấu Giá346729111.91
84KeLangThang80Phẫn NộOfflineD-Water34505958.47
85Tủn80Phẫn Nộ
Champion
OfflineKanos Illium341821316.05
86SinCôĐộc80Ánh Sáng
Hogwarts
OfflineChợ Đấu Giá340619317.65
87LeoĐẩyNgu80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineCryptic Throne33997545.32
88LongTu80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá33914477.07
89Vincent80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá336813259.08
90TonyTèo80Ánh SángOfflineKanos Illium336814024.06
91Ory80Phẫn Nộ
Mercenary
OfflineChợ Đấu Giá336111429.48
92AoG80Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá335730710.93
93iSốngVềĐêm80Ánh Sáng
TheFear
OfflineChợ Đấu Giá332828711.60
94BMW80Phẫn Nộ
Champion
OfflineChợ Đấu Giá33174278.98
95Tank80Phẫn Nộ
Champion
OfflineUnderground Stadium330317194.29
96BắnTòeRăng80Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá329424013.73
97MrQ80Ánh Sáng
TheLight
OfflineChợ Đấu Giá32787146.17
98HắcLong80Phẫn Nộ
Champion
OfflineIris322225412.69
99MộngSiêuPha80Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá319813623.51
100PKC80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá315324712.77
 1  2  3  4  5  6  
 
Thoát
Nhập Giftcode Tân Thủ
Shaiya Legend
Ẩn Xuống