Fanpage

Truy cập trang

Chiến tích
Home>Chiến tích

Chiến tích chung

1-15
16-30
31-60
All

Hạng Tên Nhân Vật Nghề Nghiệp Cấp Độ Liên Minh Hội Trạng Thái Bản Đồ Tiêu Diệt Tử Vong Tỉ Lệ Icon
100PKC80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineChợ Đấu Giá315324712.77
101Jay80Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá314116319.27
102NòngNỌC80Ánh Sáng
TheLight
OfflineKanos Illium311424812.56
103Araa80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineD-Water307929106.17
104Xóa80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá30684076.70
10580Phẫn Nộ
Champion
OfflineKanos Illium29607042.29
106Home80Ánh Sáng
TheFear
OfflineChợ Đấu Giá29453129.44
107IMUZIK80Phẫn Nộ
SuperChicken
OfflineKanos Illium293324312.07
108River80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá293211026.65
109HòaDz80Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá287220114.29
110HoaThiênCốt80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá287117716.22
111Ari80Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá28426146.59
112MrH80Ánh Sáng
TheLight
OfflineChợ Đấu Giá282424011.77
113Nautilus80Phẫn Nộ
ChợMới
OfflineKanos Illium280717165.12
114Only80Phẫn Nộ
Champion
OfflineChợ Đấu Giá277511923.32
115BÀĐIÊN80Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá27604167.32
116ngàytrởvêzz80Phẫn NộOfflineKanos Illium27574068.93
117CcCKcC80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá27526741.07
118NhaiBenz80Phẫn Nộ
Champion
OfflineKanos Illium274720013.74
119RamBô80Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá270610725.29
120Cry80Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá26825536.40
121MrCòi80Ánh Sáng
TheLight
OfflineChợ Đấu Giá267621812.28
122GiãTừVũKhí80Ánh Sáng
QuáKhứBuồn
OfflineChợ Đấu Giá26352739.65
123iSee80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá262011223.39
124OrangeX80Phẫn NộOfflineUnderground Stadium261422118.82
125iCesc80Phẫn Nộ
Mercenary
OfflineChợ Đấu Giá26118431.08
 
 3  4  5  6  7  
 
Thoát
Nhập Giftcode Tân Thủ
Shaiya Legend
Ẩn Xuống