Fanpage

Truy cập trang

Chiến tích
Home>Chiến tích

Chiến tích chung

1-15
16-30
31-60
All

Hạng Tên Nhân Vật Nghề Nghiệp Cấp Độ Liên Minh Hội Trạng Thái Bản Đồ Tiêu Diệt Tử Vong Tỉ Lệ Icon
2375LeeZ80Phẫn NộOfflineHang Hổn Loạn020.00
2376LiIy30Ánh Sáng
Hogwarts
OfflineGuild Management Office020.00
2377MaNữBóngTối64Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá020.00
2378pkl73Phẫn NộOfflineUnknown020.00
2379Suny80Ánh SángOfflineKanos Illium020.00
2380Third73Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá020.00
2381Tio15Phẫn NộOfflineProelium020.00
2382TiênChi15Phẫn NộOfflineProelium020.00
2383TraSua80Ánh Sáng
Hogwarts
OfflineThành Apulun020.00
2384tuyetnhi62Ánh SángOfflineThảo Nguyên020.00
2385XinBúLàmQ59Phẫn NộOfflineKanos Illium020.00
2386XJCSacra30Phẫn NộOfflineThảo Nguyên020.00
238769Ánh SángOfflineD-Water020.00
2388zGiaBảo69Phẫn NộOfflineFantasma020.00
2389ĐịaNgục80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá020.00
2390Đăng69Phẫn NộOfflineUnknown020.00
2391aswq71Phẫn NộOfflineUnknown030.00
2392AxI15Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá030.00
2393Axo80Phẫn NộOfflineCaelum Sacra030.00
2394Azgad71Ánh Sáng
TheLight
OfflineChợ Đấu Giá030.00
2395BiBi15Phẫn NộOfflineIris030.00
2396BigBoss80Ánh Sáng
Twins
OfflineChợ Đấu Giá030.00
2397buffll69Ánh SángOfflineKanos Illium030.00
2398CIo69Ánh SángOfflineChợ Đấu Giá030.00
2399CityHunter80Phẫn NộOfflineChợ Đấu Giá030.00
2400Low72Phẫn NộOfflineKanos Illium030.00
 
 94  95  96  97  98 
Thoát
Nhập Giftcode Tân Thủ
Shaiya Legend
Ẩn Xuống