Hệ Thống Trang Phục


Hệ Thống Trang Phục


Trang Phục Chiến Binh - Vệ Binh

--------------------------------


Trang Phục Đấu Sĩ - Giáp Sĩ

--------------------------------


Trang Phục Cung Thủ - Sát Thủ

--------------------------------


Trang Phục Thích Khách

--------------------------------


Trang Phục Thợ Săn

--------------------------------


Trang Phục Pháp Sư

--------------------------------


Trang Phục Tu Sĩ

--------------------------------


Trang Phục Thầy Pháp - Tiên Tri


--------------------------------


(Thư viện tham khảo Shaiya Legend)


Đăng Nhập

Tài khoản:

Mật khẩu:


Bạn chưa có tài khoản ?       Bạn quên mật khẩu ?
Máy chủ
 Máy chủ đang: Đang bảo trì
 Chiến Tích: x2
Thông Tin Máy Chủ
 Tên máy chủ: Shaiya Legend
 Phiên bản: Chương V - Thánh Tích Phục Hận
 Điểm EXP: x50
Facebook