Ngày
               

Thống kê chiến tích phiên bản 1.0.1, bản quyền thuộc Shaiya Legend